CONTACTO

BICEBERSA

CONTOS VELLOS DE TEMPOS NOVOS, OU VIVERSA é a páxina literaria do autor galego Serafín Parcero Pérez. Nela publícanse algunhas das obras do autor non editadas en papel ata o de agora.

As obras publicadas nesta web están protexidas pola Lei da Propiedade Intelectual. Non poderán ser reproducidas nin total nin parcialmente sen o previo permiso do autor. Poden ser reproducidas, total ou parcialmente, en publicacións de tipo científico ou didáctico sempre que se faga referencia explícita á autoría.

Todos os dereitos reservados.

© Serafín Parcero Pérez

Contacto:

Serafín Parcero Pérez

Nº teléfono: 667099016

Enderezo electrónico: sparcero02@gmail.com